Post

Met een grote tas loop ik de OBA binnen, de centrale bibliotheek in Amsterdam. Ik vraag waar ik post kan bezorgen. De portier gebaart en zegt: achter! Ik vraag waar achter is. Om het gebouw heen! Weer op de fiets, ik vind de achteringang. Daar tref ik de portier, hij komt buurten bij de postkamer. Huh?, zeg ik, en ik overhandig hem een envelop. O, is het er maar één, zegt hij, dan had je die toch aan mij kunnen geven!